Добави в Svejo

ЗА НАС

Катедрата по Специална педагогика и логопедия е формирана през 1983/1984 г. Първоначалното й наименование е катедра по Дефектология. Тя, заедно с катедрите по Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика стои в основата на новосъздадения Факултет за начална и предучилищна педагогика в СУ „Св. Климент Охридски” през 1984 г. Първият ръководител на катедра „Специална педагогика” в периода 1984 – 1988 г. е проф. д-р Стефан Мутафов дмн. Д-р Стефан Мутафов е известен български лекар, учен и професор по дефектология в СУ „Св. Кл. Охридски”, професор по антропология в БАН и професор по неврология в МА София.

Следващият ръководител на катедра „Специална педагогика” е проф. д-р Георги Ангушев, който е и Декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика /1989 – 1992/. Другите ръководители на катедрата са: доц. д-р Владимир Радулов /1993 – 1995/, доц. д-р Ваня Матанова /1995 – 2000/, доц. д-р Катерина Караджова /2001 – 2011/. През годините в катедра „Специална педагогика” работят известни български преподаватели и учени: проф. Георги Ангушев, проф. д-р Златко Добрев, проф. д-р Ангелина Балтаджиева, проф. дпн Владимир Радулов и редица други специалисти, които стоят в основата на по-късно създадената Катедра по социална педагогика и социално дело във ФНПП.

Първоначално в катедра „Специална педагогика” има само една специалност, а по-късно специалната педагогика е обособена в пет самостоятелни специалности:

 • Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност
 • Педагогика на деца със зрителни нарушения
 • Слухово-речева рехабилитация
 • Педагогика на деца с нервно-соматични заболявания
 • Логопедия.

В края на 2010 г. бакалавърските специалностите са три:

 • Специална педагогика с три модула - Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Педагогика на зрително затруднени и Слухово-речева рехабилитация
 • Логопедия
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия.

В катедрата по специална педагогика до 2011 г. съществуват следните магистърски програми по различни направления:

 • Специална педагогика
 • Специална педагогика (обучение по английски език), в момента се обучават 333 чуждестранни студенти
 • Семейна терапия и консултиране за лица с увреждания
 • Ерготерапия за деца и лица с нарушения
 • Кинезитерапия на лица с нервносоматични заболявания (за специалисти и за завършили други специалности)
 • Медицинска рехабилитация при заболявания на нервната система и опорно-двигателния апарат (след професионален бакалавър)
 • Подготовка на ресурсни учители за интегрирано обучение на ученици със специални образователни нужди
 • Педагогика на зрително затруднени
 • Логопедия – комуникативни нарушения в развитието
 • Логопедия.
За нас | Преподаватели | Разписи | Новини | Програми | Галерия | Списание | Alumni | Контакти